Werken bij St. - Jozefmavo

De St.-Jozefmavo (SJM) is een school op katholiek/algemene grondslag. We willen een open organisatie zijn waar iedereen welkom is die de volgende waarden onderschrijft: respect, verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit. De SJM is een volledig zelfstandige school die binnen het VMBO de theoretische leerweg aanbiedt. Door een krachtige regionale uitstraling trekken we jaarlijks zo'n 180 nieuwe leerlingen aan (bijna 800 leerlingen totaal). We streven naar 'kwaliteit' op een breed vlak (onderwijs, zorg/ begeleiding, ondersteuning, buitenlesactiviteiten enz.) en stimuleren initiatieven daarbinnen. Bij personeel kijken we dan ook naar mensen die enthousiast, betrokken en creatief zijn. Kortom: mensen die 'ervoor gaan'.
Op dit moment zijn er geen vacatures.
Powered by MeesterBaan.