Uw nieuwe werkplek?

Het Alfrink College is een open RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo, gevestigd in de groeigemeente Zoetermeer. De school telt ruim 1650 leerlingen en is gevestigd in een modern schoolgebouw. De school beschikt over een nieuwe vleugel met een collegezaal, een grote mediatheek en studieruimtes voor leerlingen.

We zijn een jonge school met een open katholiek karakter. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij bijdragen tot de identiteit van de school. Op het Alfrink College wordt met grote betrokkenheid en collegialiteit gewerkt. We streven naar goed onderwijs. Kwaliteit en zorg voor de leerlingen zijn daarbij het uitgangspunt.

Het Alfrink College is een van de scholen die wat betreft het opleiden van studenten deel uitmaakt van de Opleidingsschool Haaglanden. Dit betekent dat er in onze school schoolopleiders en vakcoaches zijn die veel ervaring hebben met het begeleiden van (startende) docenten.

Werken in het voortgezet onderwijs

Onze school heeft meegewerkt aan een zojuist tot stand gekomen wervingsfilm. Deze film heeft tot doel om mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs in deze regio, enthousiast te maken. In de risicoregio Haaglanden werken scholen uit de steden Zoetermeer, Delft en Wassenaar met elkaar samen om het dreigende docententekort het hoofd te bieden. Verscheidene projecten zijn en worden rond dit thema ontwikkeld. Als opwarmer voor het project is een film gemaakt die een goed beeld geeft van het werken op een van deze scholen en het wonen in deze regio.


U kunt de film downloaden (18,8 MB)
Op dit moment zijn er geen vacatures.
Powered by MeesterBaan.