Werken bij Eerste Christelijk Lyceum

Het Eerste Christelijk Lyceum is een school in Haarlem voor gymnasium, atheneum en havo met circa 1250 leerlingen en ruim 130 medewerkers. Het ECL heeft 2 locaties; ECL-kade en ECL-vaart, waar de brugklassen een eigen lokaal hebben.

Op school heerst een open en informeel klimaat. Respect, tolerantie en aandacht voor elkaar en de omgeving vormen het uitgangspunt. Leerlingen, ouders en personeel zijn nauw betrokken bij de activiteiten van de school.

Het ECL is zowel een cultuurprofielschool als bètaprofielschool en aangesloten bij Jet-Net en Bèta-partners. We verbinden leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naartoe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht zien wij als startpunt voor de kennis van de toekomst. 

Het ECL is een erkende academische opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten docenten opleiden en stagiaires begeleiden.
 
Vacatures

Docent biologie 2e of 1e graads

Wij zijn per schooljaar 2022-2023 op zoek naar een enthousiaste eerste of tweede graads docent biologie. Lees meer »

Docent LO

Wij zijn met ingang van schooljaar 2022-2023 op zoek naar een enthousiaste docent LO voor 0,2 fte, die bij voorkeur beschikaar is op de woensdag. Er bestaat een kans op uitbreiding tot 0,4 ... Lees meer »

Trajectbegeleider

De trajectvoorziening is een interne voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het werk wordt gedaan door drie trajectbegeleiders. Binnen de trajectvoorziening is een va... Lees meer »

Docent Duits, 1e graads, vervanging ziekte

In verband met vervanging is het ECL met ingang van 1 augustus 2022  op zoek naar een docent Duits met een eerste graads lesbevoegdheid voor 0,8 tot 1,0 fte (16 - 20 lessen) De lessen ... Lees meer »

Docent Natuurkunde/Science (nask)

Wij zijn met ingang van schooljaar 2022-2023 op zoek naar een enthousiaste docent natuurkunde / science (nask) voor de onderbouw.   Lees meer »

Docent Maatschappijleer, 1e graads, vervanging verlof

In verband met verlof is het ECL met ingang van 1 augustus 2022 tot de kerstvakantie op zoek naar een docent Maatschappijleer met een eerste graads lesbevoegdheid voor 10 - 12 lesuren (0,5 -... Lees meer »
Powered by MeesterBaan.