Werken bij Cambium College

Werken bij Cambium College
Een openbare, veilige en laagdrempelige school. Zo is het Cambium College in Zaltbommel nog het best te typeren. Zo ook ervaren leerlingen en personeel hun school, waar respect over en weer een grote rol van betekenis speelt. Het Cambium College wil leerlingen meer op maat bedienen en gelooft in een persoonlijke benadering van leerlingen. Kijken naar kansen, kijken naar de uitvergroting van individuele talenten. En natuurlijk in algemene zin een degelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs. Een school met hart voor de jonge generatie en een open visie op hoe je die generatie voorbereidt op de toekomst. Het Cambium College heeft twee locaties.

Locatie de Buys
Op de locatie Buys Ballot (vmbo-tl, havo en vwo) werken we met ingang van schooljaar 2022-2023 met een flexibel rooster, met als kenmerk een verlengde lestijd. Naast het basisprogramma kunnen we leerlingen die het nodig hebben extra ondersteuning bieden en leerlingen die het aankunnen een extra aanbod geven. Geen vast stramien, maar juist maatwerk, dat we kunnen bijsturen aan de hand van de ervaringen.
Leerlingen worden begeleid door coaches die de leerlingen een aantal jaren begeleiden. Wij geloven dat dit zorgt voor een betere band met leerlingen en ouders. Iedere docent is een coach van ongeveer 15 leerlingen. De manier waarop onze coaches begeleiding bieden, is voortdurend in ontwikkeling, zo begeleiden we de leerlingen in het maken van de juiste keuzes en het leren plannen. 
Onze school heeft de beschikking over moderne leermiddelen. Alle leerlingen en medewerkers zijn in het bezit van een eigen device. We zoeken naar een goede balans tussen nieuwe wegen en traditionele waarden. Allemaal met als uiteindelijke doel de leerling een degelijk diploma en levenservaring meegeven waar hij/zij mee vooruit kan naar een vervolg in het (onderwijs)leven.

Locatie De Waard
Op locatie De Waard zitten ongeveer 400 de leerlingen voor het vmbo-bb en vmbo-kb. Locatie de Waard is kleinschalig met veel keuze mogelijkheden voor elke leerling. In de onderbouw maken de leerlingen vier maal per jaar een keuze voor het volgen van een talenroute. Zo leren ze het talent in zichzelf te ontdekken. In de bovenbouw bieden wij 5 profielen aan. Leerlingen volgen, naast hun verplichte profieldelen, ook een aantal vrije keuzedelen, bijvoorbeeld in een ander profiel.
Ons gebouw is modern, licht en kleurrijk, dat in één oogopslag te overzien is. Het is er rustig en schoon.
Op locatie de Waard worden de leerlingen begeleid vanuit klassenmentoren.
Wij werken met de ‘herstelrechtvisie’ van Jan Ruigrok. We gaan uit van de gedachte dat iedereen z’n plekje heeft binnen onze school. Als je iets doet waardoor je die plek dreigt kwijt te raken, heb je altijd het recht om die terug te verdienen. Wij helpen de leerling hierbij, maar die moet ook zelf initiatieven nemen. Dat werkt heel goed.
Vacatures

Docent(e) Duits (0,6 fte) locatie De Waard

Gezocht 2e graads docent(e) Duitse taal voor schooljaar 22-23 Lees meer »

LOA, lesopvangassistent voor locatie De Waard

Gezocht een enthousiaste lesopvangassistent voor locatie De Waard van het Cambium College te Zaltbommel Lees meer »

Docent(e) M & N (0,32 fte) locatie De Waard

Gezocht: docent(e) Mens & Natuur (vmbo-bb en vmbo-kb) 8 lesuren voor schooljaar 22-23 Lees meer »

Docent(e) Z&W (1,fte) locatie De Waard

Gezocht ivm vervanging zwangerschap: docent(e) Zorg en Welzijn (vmbo-bb en vmbo-kb) 25 lesuren voor schooljaar 22-23 Lees meer »

Docent(e) Nederlands (1,16 fte) locatie De Waard

Gezocht: docent(e) Nederlands (vmbo-bb en vmbo-kb) 29 lesuren voor schooljaar 22-23 Lees meer »

Docent(e) Economie (0,8 fte)

Gezocht: docent(e) Economie 2e graads, vervanging, schooljaar 22-23 Lees meer »

Interne leerlingbegeleider 24 uur per week van 31 mei - 21 nov 2022

Gezocht: interne leerlingbegeleider, ter vervanging ivm zwangerschapsverlof 31 mei - 21 nov 2022 Lees meer »
Powered by MeesterBaan.