Werken bij Keizer Karel College

Keizer Karel College

Over ons
Het Keizer Karel College (KKC) is een school voor havo, Technasium, atheneum en gymnasium, met ongeveer 1760 leerlingen. Op de school werken om en nabij 180 medewerkers. De identiteit van de school is open katholiek en vertegenwoordigt als UNESCO-school de vier UNESCO thema’s. Dit betekent dat wij in ons onderwijs extra aandacht besteden aan Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap, Duurzaamheid en Intercultureel Leren. Onze identiteit komt ook tot uiting in de sfeer op school, gekenmerkt door respect voor en saamhorigheid met elkaar.


Het Keizer Karel College is een WON-school en een Begaafdheidsprofielschool (aspirantlid)


Op het Keizer Karel College willen wij met ons onderwijs bereiken dat onze leerlingen de wereld met een open en nieuwsgierige blik tegemoet treden. Elke leerling volgt vanuit een gezamenlijk brede basis, zijn eigen weg, waarbij ruimte is voor ieders talent en interesses. We zetten leerlingen aan het denken over hun eigen leerproces en verhogen zo hun motivatie, ambitie en eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van je identiteit en jezelf ontplooien minstens zo belangrijk zijn als het verwerven van kennis en vaardigheden.


Starten op het Keizer Karel College
Als onderwijspersoneel begeleiden we onze leerlingen volgens de principes van didactisch coachen. Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen waarbij je uitgaat van hoge verwachtingen van leerlingen. Je bevordert het leren en de motivatie van de leerlingen door het stellen van vragen, het geven van aanwijzingen en feedback en een vriendelijke benadering. We verwachten dat je ervoor openstaat om je deze manier van begeleiden eigen te maken via een interne training. Als je al ervaring hebt met (didactisch) coachen van leerlingen is dat een pré.
Op het Keizer Karel College kom je terecht in een docententeam waarin de sfeer heel goed is en collega’s elkaar helpen waar nodig. Docenten denken mee over onderwijsvernieuwing en brengen hun eigen visie op onderwijs mee. 
We hebben een begeleidingstraject voor nieuwe docenten met coachingsgesprekken, bijeenkomsten met nieuwe docenten, en vanuit de sectie begeleiding op vakgebied.  Ook na het begeleidingstraject kun je je verder ontwikkelen, bijvoorbeeld via onze interne training 'didactisch coachen'.


Het Keizer Karel College is een ROSA-opleidingsschool. ROSA is een samenwerkingsverband van zestien vo-scholen, waaronder het Keizer Karel College en zes universiteiten en hogescholen in de regio Amstelland/Amsterdam. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied.


Ben je bezig met je opleiding tot docent? Klik dan hier voor informatie over de (stage)mogelijkheden.

Vacatures

Financieel administrateur

Stichting Keizer Karel verzorgt uitdagend en eigentijds voortgezet onderwijs. Tot de stichting behoren twee scholen: het Keizer Karel College in Amstelveen en het Alkwin Kollege in Uithoorn.... Lees meer »

Leerlingcoördinator

Het KKC zoekt een leerlingcoördinator voor de onderbouw vwo (klas 1 t/m3) voor 0,5 fte. Taakomschrijving De leerlingcoördinator verricht een aantal taken binnen het team onder de verantw... Lees meer »

docent Engels

Wij zijn per januari 2023 op zoek naar een docent Engels. Het betreft hier een tijdeljike vervangingsaanstelling voor 0,4 fte tot het einde van het schooljaar.  Voel je je verbonden ... Lees meer »

docent NT-2

Wij zijn per januari 2023 op zoek naar een docent NT-2. Het betreft hier een tijdeljike vervangingsaanstelling voor 0,4 fte tot het einde van het schooljaar.  Voel je je verbonden me... Lees meer »

docent geschiedenis

Wij zijn per januari 2023 op zoek naar een docent geschiedenis. Het betreft hier een tijdeljike vervangingsaanstelling voor 0,4 fte tot het einde van het schooljaar.  Voel je je verb... Lees meer »

docent geschiedenis

Wij zijn per 24 oktober op zoek naar een docent geschiedenis. Het betreft hier een tijdeljike vervangingsaanstelling voor 0,6 fte tot het einde van het kalenderjaar 2022. Deze periode kan ev... Lees meer »

TOA kunst

Wie zoeken wij? Wij zoeken per 1 januari 2023 een enthousiaste en doortastende collega met affiniteit voor de kunsten ter ondersteuning bij de kunstlessen op een havo/ vwo school. Het gaat ... Lees meer »

docent Frans

Wij zijn per zo spoedig mogelijk op zoek naar een docent Frans. Het betreft een vacature voor 0,70 Fte.  Voel je je verbonden met onze uitgangspunten van de school? Dan nodigen we je... Lees meer »
Powered by MeesterBaan.