Werken bij Open Schoolgemeenschap Bijlmer

De OSB is een brede schoolgemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO (theoretisch, kader en basis). Al vijftig jaar brengt de OSB vernieuwend onderwijs in de praktijk. De OSB heeft in de traditie van haar bestaan leerlingen altijd benaderd als jonge mensen die zich in de breedte moeten kunnen ontwikkelen: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie hebben allemaal aandacht nodig. Daar waar veel scholen juist vroeg op ‘niveau’ selecteren, stellen wij de selectie uit. Dat doen wij omdat wij het als onze opdracht zien om leerlingen in een verlengde brugperiode kansen te bieden om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit gemeenschappelijkheid bieden we ruimte aan brede ontwikkeling van iedere leerling, gericht op kennis, sociale en persoonlijke ontwikkeling. De gemeenschap biedt veiligheid en daagt uit om te leren wat je kan, wilt en wie je bent en wie je wilt worden. De missie en het onderwijsconcept van de OSB staan ook centraal bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Wij willen een school zijn waar ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deel uitmaken van onze leergemeenschap.

De OSB heeft een tweejarige, heterogene onderbouw zonder zittenblijven. Zo kunnen leerlingen een bewuste keuze maken voor een schooltype. Het mentoraat neemt een belangrijke plaats in en maakt integraal deel uit van het docentschap. Er wordt gewerkt met lessen van 60 minuten.

De schoolorganisatie is opgebouwd uit meerdere deelscholen: drie heterogeen samengestelde deelscholen onderbouw, twee deelscholen bovenbouw vmbo-breed en één deelschool bovenbouw havo/vwo. Zo zorgen we voor kleinschaligheid; voor leerlingen én docenten. Een deelschool bestaat uit ca. 20 docenten en ongeveer 10 klassen. Elke deelschool heeft zijn eigen personeelsruimte met eigen faciliteiten als kopieerapparaat, werkplekken voor docenten, keuken etc.

De deelschoolleiders vormen, tezamen met de adjunct-directeur en de bestuurder-directeur, de schoolleiding.
De schoolleiding wordt ondersteund door drie stafafdelingen; Personeel en Organisatie, Financiën en Huisvesting en ICT en de medewerkers Onderwijskwaliteit, Passend Onderwijs en administratie. Besluitvorming en evaluatie van (de hoofdlijnen van) het onderwijskundig beleid vinden plaats in de schoolleiding.

Acquisitie als reactie op onze vacatures wordt niet op prijs gesteld. 
Vacatures

Docent biologie 2e graad

Wij zoeken voor het schooljaar ’22-’23 een gemotiveerde en enthousiaste docent biologie in onze bovenbouw.   Wij maken gebruik van het door de school zelf ontwikkelde didactisch model... Lees meer »

Docent lichamelijke opvoeding

Wij zoeken voor het schooljaar ’22-’23 een gemotiveerde en enthousiaste docent lichamelijke opvoeding voor zowel onder als bovenbouw. In de onderbouw bieden wij onderwijs in heterogene gr... Lees meer »

Docent wiskunde 2e graads

Wij zoeken voor het schooljaar ’22-’23 een gemotiveerde en enthousiaste docent wiskunde voor zowel onder- als bovenbouw. In de onderbouw bieden wij onderwijs in heterogene groepen. Hierin k... Lees meer »

Docent natuurkunde

Wij zoeken voor het schooljaar ’22-’23 een gemotiveerde en enthousiaste docent natuurkunde voor zowel onder als bovenbouw. In de onderbouw bieden wij onderwijs in heterogene groepen. Hierin... Lees meer »

Docent zorg en welzijn (bovenbouw)

Wij zoeken voor het schooljaar ’22-’23 een gemotiveerde en enthousiaste docent zorg en welzijn voor de bovenbouw vmbo bk. In de onderbouw bieden wij onderwijs in heterogene groepen. Hieri... Lees meer »

Docent Duits 2e graad zwangerschapsvervanging

Ervaren docent Duits gezocht voor vervanging Lees meer »

Docent wiskunde 1e graad

Wij zoeken voor het schooljaar ’22-’23 een gemotiveerde en enthousiaste docent wiskunde voor het eerste graads gebied. Van al onze eerste graadscollega's verwachten wij dat zij ook bereid z... Lees meer »

Docent lichamelijke opvoeding

Wij zoeken voor het schooljaar ’22-’23 een gemotiveerde en enthousiaste docent lichamelijke opvoeding voor 8 lesuren.   Lees meer »
Powered by MeesterBaan.