Werken bij Fons Vitae Lyceum

Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam is een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen en 100 medewerkers. Een school waar leerlingen gestimuleerd worden hun talenten breed te ontwikkelen en een daarbij passend diploma te halen, zodat zij mede door ons toedoen op een zelfbewuste en verantwoorde wijze kunnen functioneren in de maatschappij. Van iedereen die bij onze schoolgemeenschap hoort, wordt verwacht: · dat zij, ieder op eigen wijze, meewerken aan een veilige en gastvrije omgeving waar mensen respectvol met elkaar omgaan; · dat zij op een open en actieve manier deelnemen aan het onderwijsproces en alles wat daaruit voortvloeit; · dat zij naar elkaar luisteren, elkaar inspireren en van elkaar leren. Wanneer mensen op deze manier met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken, kan de zorg geboden worden die kenmerkend is voor onze school. Identiteit We zijn een katholieke school waar iedereen welkom is, waar we naast het verwerven van kennis en vaardigheden ook aandacht hebben voor levensvragen en ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. Deze zaken komen in allerlei (les)situaties in de school aan de orde, maar in het bijzonder in de godsdienstlessen. Leerlingen leren daar onder andere hoe zij betekenis kunnen geven aan levenservaringen om van daaruit hun leven in te richten. Daarnaast willen wij onze leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder andere door maatschappelijke stages en/of actief bijdragen aan goede doelen.
Op dit moment zijn er geen vacatures.
Powered by MeesterBaan.