Werken bij Cornelius Haga Lyceum

Het team van het Cornelius Haga Lyceum streeft ernaar hoogwaardig voortgezet onderwijs op islamitische grondslag voor eenieder toegankelijk te maken. Dit onderwijs moet tot stand komen in een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving waar leerlingen in hun kracht worden gezet en volop de kans krijgen hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Docenten spelen een grote rol bij het vinden en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen. Om een gevoel van eigenaarschap voor het eigen leerproces te stimuleren worden leerlingen door ons waar mogelijk uitgenodigd mee te denken bij de vormgeving van het onderwijs.

Wij streven ernaar om bewuste en verantwoordelijke wereldburgers aan onze maatschappij af te leveren met behoud van een sterke eigen identiteit en een open blik op de samenleving. Daartoe wordt cognitief onderwijs afgewisseld met innovatieve projecten met inzet van moderne middelen, waardoor competenties als samenwerking, handelend leren en oplossingsgerichtheid ontwikkeld worden. Wij willen blijvend uitgedaagd worden om onszelf professioneel te blijven ontwikkelen teneinde excellent onderwijs na te kunnen streven.
Vacatures

Docent Frans eerstegraads

Kundige en bevlogen eerstegraads docent Frans voor bijzondere, grootstedelijke school in volle ontwikkeling Lees meer »

Docent NASK

Bevlogen en vakbekwame docent NASK voor bijzondere, grootstedelijke school in volle ontwikkeling Lees meer »

Docent maatschappijleer eerstegraads

Kundige en bevlogen eerstegraads docent maatschappijleer voor bijzondere, grootstedelijke school in volle ontwikkeling Lees meer »

Docent Nederlands eerstegraads

Bevlogen eerstegraads docent Nederlands voor bijzondere, grootstedelijke school in volle ontwikkeling Lees meer »

Docent Nederlands tweedegraads

Bevlogen tweedegraads docent Nederlands voor bijzondere, grootstedelijke school in volle ontwikkeling Lees meer »
Powered by MeesterBaan.