Werken bij Maris College

 
Over het Maris College
 
Samen in beweging voor kansrijk onderwijs
Het Maris College is een school voor voortgezet onderwijs langs de kust van Den Haag met zes locaties. De locaties zijn per niveau ingericht van VWO met technasium tot VMBO basis met LWOO.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op het Maris College ruimschoots kansen krijgt om eigen talenten te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor jou als docent. Wanneer je bij ons komt werken, ontvangen wij je in een team dat open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven. We houden van een persoonlijke aanpak, daarom krijg je zolang als wenselijk is, peer-to-peer begeleiding van een collega die daarvoor speciaal is opgeleid.
 
Verbinding
‘Wij verbinden ons aan jouw toekomst’. Deze belofte aan onze leerlingen, die is opgenomen in het schoolplan 2021-2025, vormt ook de leidraad voor ons personeelsbeleid. Op het Maris College word je nadrukkelijk aangemoedigd je horizon te verbreden en je grenzen te verleggen.
Om de verbinding te versterken tussen verschillende leergebieden, leerwegen en tussen onze zeven locaties, zijn veel van onze vaksecties gebundeld in onderwijsclusters. Door te durven kijken óver de grenzen van je eigen locatie en vakgebied, kan ook jij op het Maris College een belangrijke verbindende factor zijn. Ons beleid is erop gericht om jou hierin te stimuleren en te ondersteunen.
 
Expertise en leiderschap
Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van jouw docentschap op het Maris College voorop staat, maar wij hechten bijzondere waarde aan al het extra’s dat jij met je meebrengt. Daarom word je hier in het bijzonder aangemoedigd om ook jouw andere expertises te vergroten en in te zetten ten behoeve van onze hele organisatie. 
Bijvoorbeeld bij het vergroten van de digitale geletterdheid van onze personeelsleden. Daarvoor hebben we onlangs onze eigen ‘Toolmasters’ opgeleid: een groep docenten die voor collega’s fungeert als helpdesk bij de inzet van digitale leermiddelen. Een selectie daarvan is tevens gefaciliteerd om ook zelf digitale onderwijstools te ontwikkelen.
Op het Maris College zijn we voortdurend op zoek naar medewerkers die het voortouw nemen bij het ontwikkelen van dergelijke innovaties en die leiding willen geven aan het opzetten van onderwijsvernieuwende experimenten in een van onze vele proeftuinen.
 
Sfeer
Dat veel mensen na hun stageperiode bij ons zijn blijven ‘hangen’, is geen toeval. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op het Maris College. En dat is wat vrijwel elke nieuwe medewerker ons vertelt: ‘Ik kwam hier in een warm bad.’ Bij ons zijn de onderlinge contacten ontspannen en informeel, kennen we geen rangordes, vieren we elkaars successen en vindt iedereen een luisterend oor. En als een gelegenheid zich voordoet, komen we bij elkaar om - georganiseerd of spontaan – iets gezelligs te ondernemen.


 
 Zoeken
Vacatures

Baliemedewerker (16 uur)

Locatie: Maris College
Beschikbaarheid: parttime
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: 01-01-2022
Fte: 0,4
Baliemedewerker (16 uur) Lees meer »

Bohemen - Onderwijsassistent

Locatie: Maris College
Beschikbaarheid: parttime/fulltime
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: Z.s.m.
Fte: 1,0
Onderwijsassistent 1,0 fte Lees meer »

Houtrust - Docent Frans (2de graads)

Locatie: Maris College
Beschikbaarheid: parttime
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: 01-01-2021
Fte: 0,4
Docent Frans (2de graads) 0,4 fte Lees meer »

Houtrust - Docent Engels (2de graads)

Locatie: Maris College
Beschikbaarheid: parttime
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: 01-01-2021
Houtrust - Docent Engels (2de graads) 0,5 fte Lees meer »

Belgisch Park/Houtrust - Technisch onderwijsassistent NaSk

Locatie: Maris College
Beschikbaarheid: parttime/fulltime
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: Z.s.m.
Fte: 0,6 - 1,0
Technisch onderwijsassistent NaSk Lees meer »

Bohemen/Kijkduin - Docent Lichamelijke opvoeding

Locatie: Maris College
Beschikbaarheid: parttime
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: 01-01-2022
Fte: 0,4 - 0,6
Docent Lichamelijke Opvoeding 0,4 - 0,6 fte Lees meer »

Belgisch Park - Docent Economie 2de graads

Locatie: Maris College
Beschikbaarheid: fulltime
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: Z.s.m.
Fte: 1,0
Docent Economie 2de graads Lees meer »
Powered by MeesterBaan.