Werken bij Kaj Munk College

“ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College

Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school.

Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren.
Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school.
Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal.
Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo.
Vacatures

Begeleider Passend Onderwijs (ziektevervanging)

We zijn per z.s.m. op zoek naar een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) wegens ziektevervanging. De functie beslaat 24 uur (0,6 fte) per week, 16 uur (0,4 fte) is eventueel bespreekbaar. Werk... Lees meer »

Docent Drama (zwangerschapsvervanging)

De vacature voor docent Drama ontstaat met ingang van start blok 3 (20 januari 2020). Het betreft in eerste instantie een functie van circa 0,4 fte (10 lesuren). Vanaf medio maart 2020 zal d... Lees meer »

Docent Levensbeschouwing (ziektevervanging)

Per z.s.m. zoeken wij een docent levensbeschouwing in verband met ziektevervanging.  Het gaat om 12 lesuren (0,5 fte) in de onderbouw van de mavo/havo. De brugklassen en derde klasse... Lees meer »

Docent Muziek

De vacature ontstaat met ingang van 1 maart 2020. Er is ruimte voor ca. 0,6 fte (bij 1 fte worden 24 lesuren gegeven). Op het Kaj Munk College staat ook het profiel Kunst, Media en Cultuu... Lees meer »

Docent Nederlands (vervanging)

Per 6 januari 2020 zijn wij op zoek naar een docent Nederlands (ziektevervanging).  De lesuren van deze vacature zijn in de klassen 2 vwo, 3 havo en 3 mavo. Tot de vacature behoren ook... Lees meer »

Technisch Onderwijs Assistent

Met ingang van uiterlijk 1 maart 2020, of zoveel eerder als mogelijk, zoeken wij een enthousiaste TOA.  Op het Kaj Munk College is gekozen voor een duidelijk bèta-profiel en dat bete... Lees meer »
Powered by MeesterBaan.