Werken bij Kaj Munk College

“ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College

Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school.

Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren.
Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school.
Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal.
Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo.
Vacatures

Docent Biologie (vervanging)

De vacature ontstaat na de herfstvakantie i.v.m. opname verlof en zal duren tot 20 januari 2020. Het betreft een functie van 0,875 fte (21 lesuren). De lesuren bevinden zich zowel in de onde... Lees meer »

Docent Lichamelijke Opvoeding

De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2019-2020. Het betreft een functie van circa 0,46 fte (11 lesuren). De lesuren bevinden zich zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, van... Lees meer »
Powered by MeesterBaan.