Leerlingen verdienen een onvergetelijke en leerzame schooltijd. Daarom bieden we hen ruimte voor eigen initiatief, voor het doen van onderzoek, voor leren op heel verschillende manieren. Daar horen medewerkers bij die openstaan voor ideeën en bereid zijn om zich blijvend te ontwikkelen. Leren van elkaar, leren met elkaar, in een veilig klimaat. Met ruimte voor eigen keuzes en talentontwikkeling.

Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en een vaste groep docenten. Iedere docent is tevens mentor. Het team van de afdeling vergadert wekelijks op een vaste dag. De docenten van de vaksecties overleggen regelmatig. De afdelingen zijn zoveel mogelijk ingedeeld naar leerweg en leergebied met een onderscheid tussen boven- en onderbouw.

Helen Parkhurst is één van de Almeerse Academische Opleidingsscholen. We begeleiden studenten van lerarenopleidingen van diverse hogescholen en de Universiteit van Amsterdam.

Powered by MeesterBaan.