Concierge

Wat is een schoolconcierge?

Een schoolconciërge is een medewerker die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en algemene werking van de faciliteiten op een schoolcampus. De rol van een schoolconciërge is essentieel voor het creëren van een veilige, schone en goed georganiseerde omgeving waarin leerlingen, leraren en ander personeel effectief kunnen werken en leren.

Wat zijn de taken van een concierge?

Hier zijn enkele van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een schoolconciërge:

Facilitair Onderhoud

Een schoolconciërge is verantwoordelijk voor het onderhouden en schoonhouden van het schoolgebouw en de omliggende terreinen. Dit omvat het schoonmaken van klaslokalen, gangen, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes. Ze voeren ook kleine reparaties en onderhoudstaken uit om ervoor te zorgen dat de faciliteiten in goede staat verkeren.

Veiligheid en Beveiliging

Het waarborgen van de veiligheid van de schoolgemeenschap is een prioriteit. Schoolconciërges zorgen ervoor dat de gebouwen veilig afgesloten zijn na schooltijd, houden toezicht op de toegang tot de campus en kunnen samenwerken met beveiligingspersoneel om ervoor te zorgen dat er een veilige omgeving is.

Logistieke Ondersteuning

Bij evenementen, vergaderingen, examens en andere activiteiten kunnen schoolconciërges helpen bij het opzetten van ruimtes, het klaarzetten van materialen en het waarborgen van de juiste opstelling voor het beoogde gebruik.

Eerste Hulp

In geval van kleine verwondingen of noodgevallen kunnen schoolconciërges eerste hulp verlenen, medische hulp oproepen en de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de juiste autoriteiten op de hoogte worden gebracht.

Algemene Ondersteuning

Naast de bovengenoemde taken kunnen schoolconciërges betrokken zijn bij verschillende andere taken, zoals het ontvangen van bezoekers, het afhandelen van leveringen, het coördineren van schoonmaakdiensten en het melden van eventuele problemen aan het schoolbestuur of de beheerders.

Kortom, een schoolconciërge draagt bij aan het soepel functioneren van een school door ervoor te zorgen dat de faciliteiten goed worden onderhouden, de veiligheid wordt gehandhaafd en verschillende operationele aspecten van de school worden beheerd.


Bekijk hier alle concierge vacatures