Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is een vorm van onderwijs die is gericht op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerproblemen, beperkingen, stoornissen of achterstanden. Het biedt een aangepaste en ondersteunende leeromgeving om deze kinderen te helpen hun volle potentieel te bereiken.

Speciaal onderwijs omvat een brede waaier aan onderwijsprogramma's, waaronder speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en speciaal hoger onderwijs. Het speciaal onderwijs richt zich op het aanpakken van specifieke behoeften van kinderen, waaronder zorgen voor een veilige en ondersteunende leeromgeving, het aanbieden van aangepaste onderwijsprogramma's en het werken met speciaal opgeleide docenten en ondersteunend personeel. Het doel is om kinderen te helpen hun persoonlijke, academische en sociale vaardigheden te ontwikkelen en hen voor te bereiden op een volgende stap in hun onderwijsloopbaan of in de samenleving.