WereldKidz Sterrenbos

WereldKidz Sterrenbos

Onderdeel van: WereldKidz - Amerongen
Onderdeel van: WereldKidz - Amerongen
Basisonderwijs
Openbaar

Omschrijving van WereldKidz Sterrenbos

Op Wereldkidz het Sterrenbos wordt gewerkt vanuit de vrijeschoolpedagogie.

Voor leerkrachten en andere personeelsleden is dit een leidraad en inspiratiebron bij het onderwijs.
Het vrijeschoolonderwijs is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1862-1925), grondlegger van de antroposofie. 
Hij heeft ook meegewerkt aan de oprichting van de eerste Nederlandse vrijeschool, in 1923 in Den Haag. 
Het door Steiner ontwikkelde mens- en wereldbeeld zijn belangrijke inspiratiebronnen voor ons onderwijs. Natuurlijk zijn er sindsdien ook andere goede manieren van onderwijs bedacht. Wij zoeken naar manieren om onderwijs te vernieuwen, zonder daarbij onze eigen identiteit te verliezen. Zo hebben we in Amerongen bijvoorbeeld een "bewegende klas".  

Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van de mens als materieel, sociaal en spiritueel wezen. De omgang met natuur en cultuur is vanuit een houding van verwondering, eerbied en verbondenheid. In die zin is het onderwijs religieus en spiritueel van aard. Dit is zichtbaar en voelbaar in het schoolgebouw en dit wordt sterk beleefd bij het vieren van de verschillende jaarfeesten.

Adresgegevens

Bergemeester Martenslaan 25
3958 GR Amerongen
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand